FAQ

Börja använda kameran

 

Vad medföljer i förpackningen?

I förpackningen finns kamera, antenn, fästrem och USB-kabel.

 

 

Vad behöver jag mer för att börja använda kameran?

Du behöver ett SD- eller SDHC-kort (max. 32 GB lagringskapacitet) och 12 AA-batterier. Om du vill använda funktionen för utskick av bilder behöver du ett SIM-kort för kameran och ett mobilt dataabonnemang. Om du även vill att kameran skickar bilderna som e-post, behöver du dessutom ett e-postkonto och en e-postadress samt en Windows-dator med vilken du ställer in kamerans utskicksläge.

 

 

Hurdant abonnemang ska jag ta för kameran?

Du behöver ett mobilabonnemang för både sändning och mottagning av sms och data. Eftersom kameran använder 2G/GPRS-nät, spelar det i praktiken ingen roll hur snabb dataanslutningen är, m.a.o. räcker det med en långsammare. Gardera dig mot eventuell stöld av kameran med så omfattande spärrfunktioner och begränsningar som möjligt som operatören tillhandahåller.

 

Oftast är det smartast att välja ett abonnemang med en obegränsad mängd data för en fast månadsavgift. Sådana abonnemang är bl.a. DNA Äly 0.5M och Saunalahti Tarkka 2G. Med abonnemang av denna typ blir driftskostnaderna för kameran 5–10 €/mån.

 

 

Vilken operatörs abonnemang ska jag ta för kameran?

Det viktigaste kriteriet vid val av operatör är 2G-nätets täckning på den plats där kameran ska placeras. En ungefärlig uppfattning får du genom att jämföra täckningskartor som de olika operatörerna har på sina webbplatser. Det finns lokala variationer i täckningen på grund av bl.a. terrängformer och byggnader. Det bästa är om du kan testa täckningen av ett nät på den önskade platsen t.ex. med mobiltelefon.

En allmän observation är att DNA:s och Elisa/Saunalahtis abonnemang har i regel fungerat bäst i övervaknings- och åtelkameror i Finland.

 

 

Fungerar kameran med ett prepaid-abonnemang?

Det gör den. Observera att du ska komma ihåg att ange om det fråga om ett prepaid-abonnemang eller ett vanligt abonnemang när du matar in utskicksinställningarna. Närmare anvisningar finns i kamerans instruktionsbok.

 

Vad ingår i kamerans driftskostnader?

 

Kostnader uppstår när kameran skickar bilder som mms-meddelanden eller som bilagor till e-postmeddelanden via GPRS. Oftast tar operatörerna ut ett styckepris för mms-meddelanden medan bilder som skickas via GPRS ingår i datapaket med en fast månadsavgift. Kontrollera detta i ditt abonnemangsavtal.

Vid fjärrstyrning av kameran uppstår det kostnader när din telefon skickar kommandon som sms till kameran och kameran skickar svarsmeddelanden som sms. Kameran bekräftar att kommandot har kommit fram.

 

 

Vilket slags SIM-kort ska det vara i kameran?

I kameran ska användas ett normalt s.k. mini-SIM-kort (inte micro-SIM eller nano-SIM). Observera att SIM-kortet inte får vara skyddat med en pinkod.

 

 

Vilket slags minneskort ska det vara i kameran?

I kameran kan användas ett SD- eller SDHC-minneskort med max. 32 GB lagringskapacitet. SDXC-kort kan inte användas i kameran.

 

 

Konfigurering av kamera och utskicksläge

 

Vad menas med konfigurering av kamera och utskicksläge?

Med konfigurering av kameran avses att du matar in uppgifter för inställning av om kameran ska ta still- eller videobild, vilken bildresolutionen ska vara, om kameran ska ta en eller flera bilder på en gång osv.

Genom inställningarna för utskicksläge anger du om kameran ska skicka bilderna som mms-meddelanden eller som bilagor till e-post, när kameran ska skicka bilderna och till vilken mottagare, osv.

 

 

På vilket sätt konfigurerar jag kameran?

Du konfigurerar kameran med hjälp av kontrollknappar som finns inuti kameran. Närmare anvisningar finns i kamerans instruktionsbok.

 

 

På vilket sätt ställer jag in kamerans utskicksläge?

Du kan ställa in utskicksläget med kontrollknapparna inuti kameran, med undantag för definition av e-postkontot för utskicken. Vi rekommenderar ändå att du använder inställningsprogrammet där du också kan ange det skickande e-postkontot. Ta del av en videoguide för inställningsverktyget här!

Inställningsprogrammet för utskicksläget laddas ner till SD-minneskortet från kameran och kortet ansluts sedan till en dator. Inställningarna laddas på minneskortet med hjälp av inställningsprogrammet och datorn, och överförs till slut från minneskortet till kameran. Närmare anvisningar finns i kamerans instruktionsbok.

 

 

Kan jag använda inställningsprogrammet i en Mac-dator?

Inställningsprogrammet fungerar tyvärr inte i Mac-datorer, utan endast i datorer med ett Windows-operativsystem.

 

 

Vad avses med skickande e-postadress?

Skickande e-postadress är den adress som kameran använder för utskick av bilder till e-postservern. Du kan använda vilken som helst egen lösenordsskyddad e-postadress (lösenordsskyddat e-postkonto), t.ex. gmail. Du kan även använda samma e-postadress som mottagande adress för bilderna.

 

 

Ska jag välja mms eller GPRS för utskick?

Ofta tar operatörerna ut ett rätt så högt styckepris per mms-meddelande, medan användning av GPRS i regel ingår i den fasta månadsavgiften för ett dataabonnemang. Därför brukar GPRS vara förmånligare. I sista hand beror det på vilket slags abonnemang du har och dess villkor samt på dina egna preferenser.

 

 

Lunarex urval och egenskaper

 

Vad är det för skillnad mellan Lunarex LX8 och GLX8?

I Lunarex GLX8 kan du ställa in 24H (pågående) mottagning av kommandon via fjärrkontroll. Därmed kan du också begära enskilda bilder (snapshot). Lunarex LX8 avläser fjärrkontrollskommandona en gång per dygn och saknar funktionen för begäran av enskilda bilder. I övrigt är LX8 och GLX8 helt identiska både inuti och utanpå.

 

 

Vad avses med infrasvart blixt?

Infrasvart blixt bygger på infraröda lysdioder (IR LED) med ett filter framför LED-lamporna. Filtret gör det röda ljuset från IR-dioderna osynligt för människor och blixten uppmärksammas inte i mörker.

 

 

Varför är infrasvart blixt bättre än infraröd blixt?

I övervakningssyften är infrasvart blixt bättre än infraröd just på grund av att den är osynlig. Infraröd blixt syns tydligt i mörker, vilket gör att en som rör sig olovligt i området lätt kan upptäcka kameran och förstöra eller stjäla den. Med infrasvart blixt avhjälps detta problem. Den enda nackdelen med infrasvart blixt jämfört med infraröd blixt är dess något kortare räckvidd.

 

 

När tar kameran bilder/video i färg eller svartvitt?

Kameran tar bilder och video i färg alltid när ljuset räcker till. Vid otillräckligt ljus övergår kameran automatiskt till infrasvart blixt och tar då bilder och video i svartvitt.

 

 

Vanliga fel

 

Varför hittar inte kameran GSM-nätet?

Den vanligaste orsaken är att SIM-kortet i kameran frågar efter pinkod. Ta ut SIM-kortet från kameran och sätt in det i en mobiltelefon och stäng sedan av pinkodsfrågan med telefonens inställningsfunktioner. Sätt sedan kortet tillbaka i kameran.

 

 

Varför skickar kameran inte bilder?

Om du har ställt in kameran så att den ska skicka bilderna till en e-postadress (GPRS) är den vanligaste orsaken till att bilderna inte skickas att det är något fel i inställningarna för skickande e-post. Kontrollera och ändra följande uppgifter med inställningsprogrammet för utskicksläge: email (skickande e-postadress), account (e-postadressens första del före @), smtp server (din telefonoperatörs utskicksserver) och port (port för utgående e-post). Närmare anvisningar finns i kamerans instruktionsbok. Ta del av en videoguide för inställningsverktyget här!

En annan vanlig orsak är att det finns ett fel i den mottagande e-postadressen och/eller det mottagande telefonnumret. Kontrollera dessa med hjälp av kamerans kontrollknappar eller installationsprogrammet.

En tredje orsak är att filen GSM.bin som inställningsprogrammet har skapat har sparats på fel plats. Kontrollera att filen finns på minneskortet i den s.k. rotkatalogen, dvs. direkt under minneskortets namn (bokstav) och inte i en underkatalog/mapp (t.ex. DCIM). När du sparar inställningarna med programmet, ska du trycka på Path-knappen och välja minneskortets rotkatalog.

När du har gjort ändringar med inställningsprogrammet och satt in minneskortet i kameran, ska du ställa in kameran i inställningsläge (Setup). Texten ”GSM update success” visas på kamerans skärm när inställningarna har laddats i kameran.

 

 

Varför skickar kameran inte alla bilder som den har tagit?

Utskick av bilder avbryts om kameran tar en ny bild medan den håller på att skicka föregående bild. Om du använder utskicksfunktionen bör du gärna ställa in inaktiv tid på minst 45 sekunder, så att kameran hinner skicka föregående bild innan den tar en ny. Med kortare inaktiv tid kan utskick av bilder avbrytas såsom beskrivs ovan och då får du inte bilden.

Bilder kan ibland utebli på grund av tillfälliga avbrott i nätets täckning till följd av väderförhållanden och trafikvolym i nätet.

På vilket sätt kan jag testa kamerans utskicksfunktion?

Ställ in kameran i inställningsläge (Setup) vänta till den har kopplat upp sig mot nätet. Tryck mitt på OK-knappen för att ta en bild. Tryck sedan på pil nedåt för liveförhandsgranskning. På skärmen visas först den bild som tagits senast. Du kan bläddra bland bilderna med vänster-/högerpil. Tryck på OK vid önskad bild så skickar kameran bilden till din telefon eller e-post, beroende på inställningarna. Du ser ett meddelande om att utskicket lyckades när sändningen är klar. Det dröjer en liten stund för bilden att komma fram. Meddelandet ”Utskicket misslyckades” innebär att det är något fel med inställningarna.

 

 

Varför plockar och skickar inte kameran en bild när jag begär en bild (snapshot)?

 

Funktionen för att begära enskilda bilder finns bara i Lunarex GLX8. Du kan använda den bara om du har ställt in fjärrstyrningen på 24h och kameran i fotoläge (inte video). Om du har ställt in fjärrstyrningen på Once (en gång) eller Disable (inaktivera), eller om kameran är inställd på video, kan du inte begära enskilda bilder från kameran.

 

 

Varför kan jag inte ställa in bildupplösningen på 8 MP?

Kontrollera att du har valt bildformatet Normal (4:3). Om du har valt Widescreen (16:9), är den maximala bildupplösningen 6 MP.

 

 

Varför aktiveras inte fotoläget?

Kontrollera att det finns ett minneskort i kameran. När fotoläget är aktiverat blinkar ett blått ljus några gånger framtill på kameran.