FAQ

Kameran käytön aloitus

 

Mitä kameran myyntipakkaukseen sisältyy?

Kameran myyntipakkaukseen sisältyy kamera, kameran antenni, kameran kiinnityshihna ja USB-kaapeli.

 

 

Mitä muuta tarvitsen kameran käytön aloittamiseen?

Tarvitset SD- tai SDHC-muistikortin (korkeintaan 32 GB) sekä 12 kpl AA-kokoisia paristoja. Jos haluat käyttää kuvien lähetystoimintoa, tarvitset kameraa varten SIM-kortin ja matkapuhelinliittymän, johon sisältyy dataliittymä. Jos haluat kameran lähettävän kuvat sähköpostiin, tarvitset lisäksi sähköpostitilin ja -osoitteen sekä Windows-käyttöjärjestelmällä varustetun tietokoneen, jonka avulla kameran lähetysasetukset määritellään.

 

 

Minkälainen liittymä kameraan kannattaa valita?

Tarvitset matkapuhelinliittymän, joka pystyy lähettämään ja vastaanottamaan tekstiviestejä ja dataa. Koska kamera toimii 2G/GPRS-verkossa, ei dataliittymän nopeudella ole käytännön merkitystä, joten hidaskin nopeus riittää. Kameran mahdollisen varkauden varalta liittymään kannattaa sisällyttää mahdollisimman laajat operaattorin tarjoamat palvelunestot ja käyttörajoitukset.

 

Yleensä on järkevintä valita liittymä, johon sisältyy rajaton määrä dataa kiinteällä kuukausimaksulla. Tällaisia ovat mm. DNA Äly 0.5M ja Saunalahti Tarkka 2G. Näillä liittymätyypeillä kameran käytön kustannukset ovat tyypillisesti 5-10 €/kk.

Huom. Jos valitset Soneran tai TeleFinland -liittymän, joudut aktivoimaan erikseen maksullisen Soneran Open Gate -palvelun.

 

 

Minkä operaattorin liittymä kameraan kannattaa valita?

Tärkein valintakriteeri on operaattorin 2G-verkon kuuluvuus paikassa, johon kamera on tarkoitus sijoittaa. Kuuluvuudesta saa summittaisen käsityksen vertailemalla eri operaattoreiden verkkojen kuuluvuuskarttoja, jotka löytyvät operaattoreiden nettisivuilta. Verkkojen kuuluvuus vaihtelee paikallisesti mm. maastonmuotojen, rakennusten yms. takia. Parasta on, jos pääsee paikan päälle kokeilemaan ko. operaattorin verkon kuuluvuutta esim. matkapuhelimella.

Yleisesti voidaan todeta, että DNA:n ja Elisa/Saunalahden liittymät ovat toimineet parhaiten valvonta- ja riistakamerakäytössä Suomessa.

 

 

Toimiiko kamera prepaid-liittymän kanssa?

Kyllä toimii. Huomaa kuitenkin, että lähetysasetusten määrittelyssä on huomioitava onko kyseessä ko. operaattorin prepaid- vai tavallinen liittymä. Lisätietoja löytyy kameran käyttöohjeesta.

 

 

Mistä kameran käyttökustannukset muodostuvat?

 

Kustannuksia aiheutuu siitä, kun kamera lähettää kuvia MMS-viesteinä tai GPRS-yhteyttä käytettäessä sähköpostin liitetiedostoina. Tyypillisesti operaattorit veloittavat MMS-viesteistä kappalehinnan, kun taas GPRS-yhteydellä lähetettävät kuvat sisältyvät yleensä kiinteän kuukausihinnan datapakettiin. Tarkista ylläolevat asiat omasta liittymäsopimuksestasi.

 

Kun käytetään kameran etäohjausta, kustannuksia muodostuu omasta puhelimesta kameraan lähetettävistä komentotekstiviesteistä sekä kameran lähettämistä ns. kuittaustekstiviesteistä. Kuittausviestillä kamera vahvistaa saaneensa etäohjausviestin.

 

 

Minkälainen SIM-kortti kameraan sopii?

Kameraan sopii normaali ns. mini-SIM (ei micro-SIM eikä nano-SIM). Huomaa, ettei SIM-kortissa saa olla käytössä PIN-koodin kyselyä.

 

 

Minkälainen muistikortti kameraan sopii?

Kameraan sopii SD- tai SDHC-tyyppinen muistikortti, jonka kapasiteetti on korkeintaan 32 GB. Kamerassa ei voi käyttää SDXC-muistikortteja.

 

 

Kamera-asetusten ja lähetysasetusten määritys

 

Mitä tarkoittaa kamera-asetukset ja lähetysasetukset?

Kamera-asetuksilla tarkoitetaan kameraan annettavia tietoja, joilla määritellään mm. kuvaako kamera valokuvia vai videoita, mikä on kuvien resoluutio, ottaako kamera kerrallaan yhden vai useamman kuvan, jne.

Lähetysasetuksilla puolestaan määritellään, lähettääkö kamera ottamansa kuvat MMS-viesteinä vai sähköpostin liitetiedostoina, milloin kamera lähettää ottamansa kuvat, mihin kamera lähettää ottamansa kuvat jne.

 

 

Miten kamera-asetukset tehdään kameraan?

Kamera-asetukset tehdään kameran sisällä olevista ohjauspainikkeista. Lisätietoja löytyy kameran käyttöohjeesta.

 

 

Miten lähetysasetukset tehdään kameraan?

Lähetysasetukset voi tehdä kameran sisällä olevista ohjauspainikkeista, lukuunottamatta lähettävän sähköpostitilin määrittelyä. Suositeltavinta on kuitenkin tehdä ne asetusohjelmalla, joka mahdollistaa myös lähettävän sähköpostitilin määrittelyn. Katso asetustyökalun opasvideo täältä!

 

Lähetysasetusten asetusohjelma ladataan SD-muistikortille kamerasta, minkä jälkeen muistikortti kytketään tietokoneeseen. Asetusohjelman ja tietokoneen avulla asetukset ladataan muistikortille, ja lopuksi asetukset siirretään muistikortilta kameraan. Lisätietoja löytyy kameran käyttöohjeesta.

 

 

Toimiiko asetusohjelma Mac-tietokoneissa?

Asetusohjelma ei valitettavasti toimi Mac-tietokoneissa, vaan ainoastaan Windows-käyttöjärjestelmällä varustetuissa tietokoneissa.

 

 

Mitä tarkoittaa lähettävä sähköpostiosoite?

Lähettävä sähköpostiosoite on se osoite, jota kamera käyttää kuvien lähettämiseen kamerasta sähköpostipalvelimelle. Lähettävänä sähköpostiosoitteena voi käyttää mitä tahansa omaa sähköpostiosoitetta/tiliä, joka on salasanasuojattu (esim. gmail). Samaa sähköpostiosoitetta voi halutessaan käyttää myös vastaanottavana sähköpostiosoitteena, johon kamera lähettää kuvat.

 

 

Kannattaako lähetysasetuksiin valita MMS vai GPRS?

Operaattorit veloittavat MMS-viesteistä tyypillisesti korkeahkon kappalehinnan, kun taas GPRS-yhteyden käyttö sisältyy useimmiten dataliittymän kiinteään kuukausihintaan. Tämän takia on yleensä edullisinta valita GPRS. Viime kädessä asia riippuu kuitenkin käytettävästä liittymätyypistä ja sen ehdoista sekä käyttäjän omista mieltymyksistä.

 

 

 

Lunarex-mallisto ja ominaisuudet

 

Mitä eroa on Lunarex LX8- ja GLX8-malleilla?

Lunarex GLX8-mallissa on mahdollisuus valita kameran etäohjauskomentojen vastaanottomoodiksi 24H (Jatkuva), jolloin kamera ottaa vastaan etäohjauskomentoja milloin tahansa. Tämä mahdollistaa myös kuvan tilaustoiminnon (snapshot). Lunarex LX8 puolestaan lukee etäohjauskomennot kerran vuorokaudessa, eikä siinä ole kuvan tilaustoimintoa. Muilta osin LX8 ja GLX8 ovat täysin identtiset sekä sisäisesti että ulkoisesti.

 

 

Mikä on inframustasalama?

Inframustasalama on infrapunaledeistä koostuva salamalaite, jossa ledien eteen on asetettu suodinlevy. Levyn ansiosta infrapunaledien punertava valo muuttuu ihmissilmälle täysin näkymättömäksi, joten salaman välähdystä ei voi havaita pimeässä.

 

 

Miksi inframustasalama on parempi kuin infrapunasalama?

Inframustasalama on valvontakäytössä infrapunasalamaa parempi juuri näkymättömyytensä ansiosta. Infrapunasalaman välähdys näkyy pimeässä selvästi, joten luvattoman kulkijan on helppo paikallistaa kamera ja tuhota tai varastaa se. Inframustasalamassa tätä ongelmaa ei ole. Inframustasalaman varjopuolena on jonkin verran lyhyempi kantomatka infrapunasalamaan verrattuna.

 

 

Milloin kamera ottaa värillisiä ja milloin mustavalkoisia kuvia/videoita?

Kamera ottaa värillisiä kuvia tai videoita aina, kun valoa on riittävästi. Kun valo ei enää riitä, kamera siirtyy automaattisesti käyttämään inframustasalamaa, ja ottaa tällöin mustavalkoisia kuvia tai videoita.

 

 

 

Tyypilliset virhetilanteet

 

Miksi kamera ei löydä GSM-verkkoa?

Tyypillisin syy on se, että kameran SIM-kortissa on PIN-koodin kysely päällä. Voit poistaa PIN-koodin kyselyn asettamalla kamerassa olevan SIM- kortin matkapuhelimeen ja kytkemällä PIN-koodin kyselyn pois matkapuhelimen asetuksista. Tämän jälkeen siirrä SIM-kortti takaisin kameraan.

Toinen mahdollinen syy on että paristojen varaus on heikko. Hyvän verkkoyhteyden löytäminen vaatii virtaa, joten tyhjät paristot voivat aiheuttaa sen ettei kamera löydä verkkoa tai ilmoittaa "ei sim-korttia".

 

 

Miksi kamera ei lähetä kuvia?

Käytätkö Soneran tai Tele Finlandin liittymää? Näillä liittymillä sinun pitää erikseen aktivoida Open Gate -palvelu käyttääksesi kameraa. Kamera ei toimi ilman tuota palvelua ko. liittymillä.

Jos olet asettanut kameran lähettämään kuvat sähköpostiosoitteeseen (GPRS), niin tyypillisin syy kuvien lähettämättömyyteen on virheelliset lähettävän sähköpostin asetukset. Tarkista ja muuta seuraavat tiedot lähetysasetusten asetusohjelmalla: email (lähettävä sähköpostiosoite), account (sähköpostiosoitteen alkuosa ennen @-merkkiä), smtp server (käyttämäsi puhelinoperaattorin lähettävän sähköpostin palvelin) ja port (lähettävän sähköpostin portti). Lisätietoja löytyy kameran käyttöohjeesta. Katso asetustyökalun opasvideo täältä!

Toinen tyypillinen syy on, että vastaanottava sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero on syötetty virheellisesti. Tarkista nämä joko kameran ohjauspainikkeiden tai asetusohjelman avulla.

Kolmas yleinen syy on, että asetusohjelman luoma GSM.bin -niminen tiedosto on tallentunut väärään paikkaan. Tarkista, että tiedosto on tallennettu muistikortin ns. juurihakemistoon, eli välittömästi muistikortin nimen (kirjaintunnuksen) alle, eikä mihinkään ns. alihakemistoon (esim. DCIM). Kun tallennat asetuksia asetusohjelmalla, valitse Path-napista muistikortin juurihakemisto.

Kun olet tehnyt muutoksia asetusohjelmalla ja siirtänyt sen jälkeen muistikortin kameraan, siirrä kameran tilanvalitsin asetustilaan (Setup). Kameran näyttöruutuun tulee teksti ”Siirto onnistui”, kun asetukset on ladattu kameraan.

 

 

Kamerassa lukee lähetysvirhe?

Lähetysvirhe tarkoittaa sitä, että syötetyissä lähetysasetuksissa on jotain vikaa. HUOM. Vika voi olla vain pieninkin kirjoitusvirhe. Tarkista asetukset ja kokeile uudestaan.

Elisan liittymissä käytetään lähettävän sähköpostin palvelimena osoitetta smtpa.kolumbus.fi ainoastaan silloin kun käytetään SSL-salattua sähköpostia. Jos käytetään normaalia sähköpostia, lähettävän palvelimen osoite on smtp.kolumbus.fi

Jos kamera antaa lähetysvirhettä kun käytät gprs-lähetystä Saunalahden liittymällä, niin kokeile vaihtaa operaattoriksi Elisa.

 

 

Miksi kamera ei lähetä kaikkia ottamiaan kuvia?

Kuvan lähettäminen keskeytyy, jos kamera ottaa uuden kuvan silloin kun edellisen kuvan lähetys on vielä käynnissä. Käytettäessä kuvan lähetystoimintoa on suositeltavaa valita viiveajaksi vähintään 45 sekuntia, jolloin kamera ehtii lähettää edellisen kuvan ennen seuraavan kuvan ottoa. Käytettäessä lyhyempää viiveaikaa kuvan lähetys voi edellämainitusta syystä keskeytyä, jolloin kuva ei saavu perille.

Kuvia voi jäädä satunnaisesti lähettämättä myös siksi, että paikallisesti verkon kuuluvuus vaihtelee mm. sään ja verkon kuormituksen mukaan.

 

 

Miten voin testata kameran lähetystoimintoa?

Kytke kamera asetustilaan (Setup) ja odota että kamera löytää verkon. Voit ottaa kuvan painamalla keskeltä OK-nappia. Tämän jälkeen paina alanuolta, jolloin siirryt kuvien esikatselutilaan. Ensimmäisenä näytöllä näkyy viimeisin otettu kuva. Voit selata kuvia sivunuolilla eteenpäin. Paina OK-painiketta haluamasi kuvan kohdalla, jolloin kamera lähettää ko. kuvan tallentamiesi asetusten mukaisesti joko puhelimeen tai sähköpostiin. Näytössä lukee ”lähetys onnistui” kun lähetys on valmis. Tämän jälkeen menee hetki että kuva saapuu perille. Jos näytölle tulee teksti ”lähetys epäonnistui”, on asetuksissa jotain vikaa.

 

 

Miksi kamera ei ota ja lähetä kuvaa, kun käytän Tilaa kuva -toimintoa (snapshot) ?

Kuvan tilaustoiminto on käytössä ainoastaan Lunarex GLX8-kamerassa. Se toimii silloin, kun etäohjausmoodiksi on valittu 24H (Jatkuva) ja kamera on asetettu kuvaamaan valokuvia (ei videoita). Jos etäohjausmoodiksi on valittu Once (kerran päivässä) tai Disable (etäohjaus ei käytössä), tai jos kamera on asetettu kuvaamaan videoita, ei kuvan tilaustoimintoa voi käyttää.

 

 

Miksi en saa asetettua kuvien resoluutioksi 8 MP?

Varmista, että kuvamuodoksi on valittu Normaali (4:3). Jos kuvamuodoksi on valittu Laajakuva (16:9), on maksimi resoluutio 6 MP.

 

 

Miksi kamera ei mene kuvaustilaan?

Tarkista, että kamerassa on muistikortti. Kun kamera on mennyt kuvaustilaan, vilkkuu etupaneelissa muutaman kerran sininen valo.